Дзета-потенціал/поверхневий заряд білків

Дзета-потенціал є мірою електростатичного взаємодії (відштовхування / тяжіння) між частинками, а також одним з основних параметрів, що впливають на стабільність дисперсних систем. Вимірювання дзета-потенціалу дозволяє глибше зрозуміти і краще контролювати механізми диспергирования, агрегації або флокуляції, і може застосовуватися для поліпшення властивостей дисперсій, колоїдних розчинів, емульсій і суспензій на етапах розробки і виробництва.
Швидкість впровадження нових рецептур є ключем до успіху продукту. Вимірювання дзета-потенціалу - це одна з можливостей скорочення періоду перевірки стабільності за рахунок зменшення кількості розробок, і, таким чином, скорочення тривалості і витрат на тестування, і збільшення терміну зберігання.
У додатках водоочищення, вимір дзета-потенціалу дозволяє знизити вартість хімічних добавок шляхом оптимізації контролю їх дозування.
Вимірювання дзета-потенціалу вкрай затребуване в різних галузях і додатках сучасної промисловості, таких як: кераміка, фармацевтика, медицина, переробка мінеральної сировини, електроніка та очищення води.
Компанія Malvern Panalytical пропонує сучасні прилади для вимірювання дзета-потенціалу або електрофоретичної рухливості. Zetasizer Nano надає простий, швидкий і точний спосіб вимірювання дзета-потенціалу, в приладі використовується унікальна одноразова капілярна кювету, що виключає перехресне забруднення між зразками. NanoSight NS500 вимірює розподіл дзета-потенціалу окремих частинок, яке можна виміряти одночасно з розміром частинок, їх концентрацією і при роботі в режимі флуоресценції.
Дзета-потенціал є мірою електростатичної взаємодії (відштовхування або притягання) між частинками, а також одним з основних параметрів, що впливають на стабільність дисперсних систем. Вимірювання дзета-потенціалу дозволяє глибше зрозуміти і краще контролювати механізми диспергування, агрегації або флокуляції, і може застосовуватися для поліпшення властивостей дисперсій, колоїдних розчинів, емульсій і суспензій на етапах розробки і виробництва.

Швидкість впровадження нових рецептур є ключем до успіху продукту. Вимірювання дзета-потенціалу - це одна з можливостей скорочення періоду перевірки стабільності за рахунок зменшення кількості розробок, і, таким чином, скорочення тривалості і витрат на тестування, і збільшення терміну зберігання.

У додатках водоочищення, вимір дзета-потенціалу дозволяє знизити вартість хімічних добавок шляхом оптимізації контролю їх дозування.

Вимірювання дзета-потенціалу вкрай важливе в різних галузях сучасної промисловості, таких як: кераміка, фармацевтика, медицина, переробка мінеральної сировини, електроніка та очищення води.

Nano ZS
Серія аналізаторів Zetasizer nano