OMNISEC

Системи гель-проникаючої / ексклюзійної хроматографії (GPC/SEC)
Методи гель-проникаючої та ексклюзійної хроматографії (GPC / SEC) дозволяють здійснювати характеризацію високомолекулярних матеріалів шляхом поділу молекул речовини за розміром за рахунок їх різної здатності проникнення в пори гелеподібного або пористого матеріалу, поміщеного у хроматографічні колонки.
У класичному методі колонки калібрують з метою отримання залежності між молекулярною масою та об’ємом елюювання. Проте, механізм взаємодії зразка і колонки залежить від не тільки розміру (молекулярної маси), але і хімічного складу зразка. Таким чином, точне калібрування колонки вимагає наявності стандартних зразків у всьому діапазоні молекулярних мас та з точно такою ж хімічною природою і структурою (наприклад, розгалуження) як і досліджуваний зразок. За окремими винятками, такі стандартні зразки важко або взагалі неможливо отримати, особливо для нових або унікальних матеріалів.

Використання детекторів статичного світлорозсіювання (SLS) у складі систем GPC / SEC забезпечує можливість визначення абсолютних молекулярних мас, не вдаючись до будь-яких припущень щодо зразка або калібрування розділювальної колонки. При такому поєднанні технологій GPC/ SEC та SLS колонка використовується для поділу молекул досліджуваного зразка, а детектор світлорозсіювання відтворює повну інформацію про молекулярну масу кожної фракції.

Включення до у складу системи додаткових віскозиметричного та концентраційних (RI, UV, DAD) детекторів дозволяє отримати більш глибоку інформацію про стан зразка - виміряти абсолютну молекулярну масу, розмір молекул, характеристичну в'язкість, а також визначити структуру і розгалуженість молекули, наявність агрегатів і олігомерів.
Використанням технології GPC / SEC  дає багато можливостей для вивчення білків, синтетичних і природні полімери, наприклад, полісахаридів. Для всіх цих речовин вимірювані параметри настільки тісно взаємопов'язані, що вимагають, як правило, проведення одночасного вимірювання для виробничих і наукових цілей.

Моноблочні і модульні системи гель-проникаючої (ексклюзійної) хроматографії компанії Malvern Instruments серії Viscotek - це спеціалізовані  системи, розроблені для аналізу білків, синтетичних і природних полімерів. Системи можуть поставлятися як у комплектаціях, що включають базовий набір модулів для аналізу макромолекулярних характеристик, так і в модернізованих варіантах, з включенням до складу систем додаткових модульних детекторів.
Система OMNISEC – це  нова, найбільш чутлива і точна на сьогоднішній день мультидетекторна платформа для характеризації природних, синтетичних полімерів і білків методом гель-хроматографії, яка складається з єдиного модуля Omnisec Resolve для контролю процесу розділення з дегазатором, автосамплером, інтегрованими насосом і термостатом колонок, та модуля Omnisec Reveal - одного з найбільш технологічних детекторних модулів для гель-хроматографії, що складається з рефрактометра, детектора поглинання (UV / Vis), детектора світлорозсіювання і віскозиметричного детектора.

  Високотехнологічна система для ГПХ (GPC/SEC) Malvern OMNISEC
Властивості часток, що визначаються: Абсолютна молекулярна маса; Молекулярно-масовий розподіл; Размір молекул (гідродинамічиий радіус (Rh) та/або радіус інерції (Rg)); Структура білків і полімерів (конформація/ розгалудженість); Агрегація білків; Параметри Марка-Хаувінка; Аналіз сополімерів; Склад білків і полімерів
Детектор: — Рефрактометричний детектор; — Детектор світлорозсіювання (малокутового розсіювання світла 7° (LALS), та/або реєстрації розсіяного під кутом 90° світла (RALS)) — Віскозиметричний детектор; — Опційний УФ або діодно-матричний детектор;
Застосування: Аналіз полімерів, білків, полісахаридів
Діапазон температур відділення термостатування колонок: Від 20 до 65 °C (термостатування детекторів і колонок)
Діапазон температур відділення термостатування зразків: 4 — 60 °C
Діапазон визначення абсолютної молекулярної маси: 200 — >107 г/моль