Електрофоретична рухливість білків

Електрофоретична рухливість білків набувають все більшої популярності в дослідженнях білка і біофармацевтичних дослідженнях. Сьогодні визнано, що не тільки заряд молекули, але і електрофоретична рухливість визначає стабільність і поведінкою білків в розчині.
Заряд білка є одним з основних параметрів, що впливає на такі аспекти поведінки білка як:
  • Активність.
  • Агрегація.
  • Взаємодія з мембранами і іншими поверхнями.
  • Зв'язування лігандів.
  • Фільтрація.
  • Тривале зберігання.
  • Кристалізація.
  • Обробка.
Вимірювання заряду може дати цінну інформацію, яка допомагає контролювати ці взаємодії для прогнозування стабільності і збільшення терміну зберігання при розробці складів.
Zetasizer Nano ZSP відрізняється високою чутливістю і має відповідні протоколи і ПО для надійного і точного вимірювання рухливості білків з метою вивчення та розуміння поведінки білкових композицій.