Кваліфікація та класифікація повітря чистих приміщень згідно до ISO

Класифікація чистих приміщень та мікросередовищ
Міжнародна організація з стандартизації (ISO) розробляє стандарти концентрації частинок в чистих приміщеннях. ISO 14644-1 встановлює стандартні класи чистоти повітря для чистих приміщень та чистих зон на основі визначених концентрацій повітряних часток. Конкретні допустимі межі частинок за класом ISO показані в ТАБЛИЦІ


Оцінка і сертифікація чистого приміщення
Сертифікація чистого приміщення відбувається після будівництва чи значних фізичних змін. Сертифікація гарантує, що установка відповідає вимогам щодо допустимих максимальних концентрацій частинок, що містяться в повітрі. Сертифікація чистого приміщення може відбуватися в будь-якому з трьох різних етапів: як побудовано, в оснащеному чи функціональному стані.
Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до документації ISO 14644.