e-mail: kontakt@novations.ua
телефон: 044 223 93 00   

Верифікація хімічного складу


Використання портативних аналізаторів виробництва Thermo Scientific при вхідному контролі якості сировини на фармацевтичних підприємствах дозволяє проводити верифікацію сировини швидким неруйнівним хімічним аналізом без розкриття первинної упаковки. Одночасне використання БлІЧ-спектрометру microPhazir та раманівського аналізатора TruScan для ідентифікації субстанцій дозволяє покрити 95% всіх речовин, які можна застосувати в даний час в фармацевтичному виробництві.

Truscan GP
Портативні Раманівські аналізатори TruScan


MicroPhazir AG
Портативні БлІЧ-спектрометри microPhazir