e-mail: kontakt@novations.ua
телефон: 044 223 93 00   

Хімічна ідентифікація


Ідентифікація сировини є однім із ключових факторів у процесі контролю якості. Портативні аналізатори компанії Thermo Scientific є унікальними інструментами, що забезпечують виробникам фармацевтичної продукції проведення надійного контроля сировини у відповідності з жорсткими нормативними вимогами галузі, покращення якості продукції та скорочення затрат на виробництво.
Використання і Раманівського аналізатора TruScan, і БліЧ-спектрометра microPHAZIR RX дозволяє проводити вимірювання на складі або виробничих дільницях, без розкриття первинної упаковки безпосередньо через стінки полімерної або скляної тари.
Висока селективність Раманівської спектроскопії дозволяє спектрометру TruScan відрізнити дуже схожі молекули, включаючи ангідриди від гідратів, моногідратів та полігідратів, орто-, пара- і мета-ізомери, моно-, ди- і тризаміщені форми сполуки, а також ідентифікувати велику кількість фармацевтичних наповнювачів.

Truscan GP
Портативні Раманівські аналізатори TruScan


MicroPhazir AG
Портативні БлІЧ-спектрометри microPhazir