e-mail: kontakt@novations.ua
телефон: 044 223 93 00   

Абсолютна молекулярна маса


Системи Malvern забезпечують два фундаментальних способа визначення в розчині молекулярної маси полімерів та білків.
Вимірювання молекулярної маси методом статичного розсіювання світла (SLS)
Цим методом вимірюють загальну кількість світла, розсіяного зразком, за допомогою чутливого детектора під певним кутом розсіювання.
Калібрування не потрібно, результатом є абсолютне значення.
Детектори для ГПХ (GPC / SEC) дозволяють отримати дані про справжній молекулярно-масовий розподіл.
Для визначення середньозваженої молекулярної маси можна використовувати кюветну систему, наприклад Zetasizer μV або Zetasizer Nano.
Вимірювання молекулярної маси методом динамічного розсіювання світла (DLS)
Ця технологія вимірює розмір молекули і перетворює його в розрахункову молекулярну масу відповідно до обраної моделі, наприклад білків, дендримерів або лінійних полімерів.
Для вимірювання потрібно дуже малий об'єм зразка - всього 2 мкл.
Вимірювання виконуються дуже швидко - всього пару хвилин на один вимір.
За отриманими даними можна розрахувати молекулярно-масовий розподіл, хоча поділ олігомерів, наприклад мономер - димер - тример, неможливо.

Nano ZS
Серія аналізаторів Zetasizer


Повнофункціональна мультидетекторна система ГПХ (GPC/SEC) Malvern Viscotek TDAmax
Системи гель-проникаючої/ексклюзійної хроматографії