e-mail: kontakt@novations.ua
телефон: 044 223 93 00   

Мікроколориметрія


Калориметрія це наука вимірювання змін тепла від хімічних реакцій або фізичних подій.

Калориметрія спирається на той факт, що всі хімічні реакції пов'язані зі зміною енергії, і як правило, супроводжуються виділенням тепла (екзотермічні) або його поглинанням (ендотермічні). Мікрокалориметрія є ультрачутливою методикою, яка вимірює дуже невеликі зміни тепла в невеликих об'ємах, що робить її придатною для дослідження біоматеріалів.

Мікрокалориметрія використовується для вивчення реакцій за участю біомолекул, в тому числі взаємодії між молекулами і конформаційних змін, таких як згортання білків.