Телефон: 0442239300
E-mail: kontakt@novations.ua

Моніторинг гранулометричного складу пиловугільного палива

Перетворення твердого вугілля у пиловугільне паливо, його газифікація та змочування для створення водно-вугільної суспензії – ці процеси можуть бути ефективно оптимізовані з використанням результатів аналізу гранулометричного складу вхідної сировини та кінцевого продукту.