ffTATM

Багатофункціональна модульна система для проведення трасологічних досліджень

Створена на базі лабораторного мікроскопа Leica DM2500, ffTA є унікальною модульною системою, яка дає можливість експерту керувати функціями для вирішення конкретних лабораторних завдань. Використання оптичного мультиплексатора, дозволяє оператору швидко переносити зображення з одного модуля в інше.

Технічні характеристики:

  1. Багатохвильовий раманівський комбінаційний модуль FORAM X3
  2. Автоматизований комплекс для дослідження фрагментів скла GRIM 3
  3. Модуль-мікроспектрометр
  4. Модуль обробки зображень
  5. Модуль огляду флюорисцентних зображень
  6. Поляризаційний модуль