Телефон: 0442239300
E-mail: kontakt@novations.ua

LLC Novations was founded in 2006, and offers laboratories and enterprises the development and integration of solutions based on analytical, research and vacuum equipment, with methods due to the tasks set. The company is an official exclusive representative of Malvern Instruments (GB) – particle and dispersants analyzers, Particle Measuring Systems (USA) – Clean room monitoring systems, air and liquid particle counters and microbiological air and surface monitoring , Thermo Scientific (PAI, USA) – portable NIR and Raman spectrometers, Viavi Solutions Inc. (USA) - portable NIR spectrometers for on-line monitoring parameters of manufacturing processes and portable NIR spectrometers, Agilent Technologies (Vacuum devision USA, IT) – vacuum equipment and components.

ТОВ «Новації» засноване у 2006 році та спеціалізується на розробці та впровадженні рішень на основі аналітичного, вимірювального та вакуумного обладнання, для лабораторій та виробництв, а також розробку методик відповідно до поставлених задач. Компанія є офіційним єдиним представником Malvern Instruments (Великобританія) – аналізатори часток та дисперсних середовищ, Particle Measuring Systems (США) — системи моніторингу «чистих приміщень», лічильники часток в повітрі та рідинах, та мікробіологічного моніторингу повітря та поверхонь, Thermo Scientific (PAI - США) — портативні ІЧ та Раманівські спектрометри, Viavi Solutions Inc. (США) - портативні БлІЧ спектрометри для on-line контролю параметрів виробничих процесів та портативні БлІЧ спектрометри, Agilent Technologies (Vacuum devision США, Італія) – вакуумна техніка та компоненти.

NOVATIONS LLC

Our address:

office 228, 14 A Dniprovska Naberezhna Str., 02095, Kyiv

ТОВ НОВАЦІЇ

Наша адреса:

02095, м. Київ, вул. Дніпровська набережна 14 А, офіс 228